ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘᴀɢᴇ!

     ɪ'ᴍ ᴀɴ ᴀᴅᴜʟᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ

     ɪ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴀʟʟ ғʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ!

pv1_back_INT__ERICAEDIT_5985491564560384_bf7a3ba861cbc1733d579be73b7347da.jpg

Artist / Writer
Int. Server: Future Hearts
AU. Server: Blurryface
#1  in Popularity on Nov 20,21, 22 & 24?? Thank you xo